Rejestracja: 58-669-80-49 / 696-821-689 Pon.-Pt. 8:00-18:00

Centrum MedycznePłyta Redłowska

Galeria

pracowniakardiologiczna.jpg

Badania

Uprzejmie informujemy, że posiadając skierowanie na badania laboratoryjne wystawione w naszej placówce materiał biologiczny może zostać pobrany w każdej placówce SYNEVO oraz bezpośrednio w naszej przychodni w godzinach od 08:00 do 09:30.

W ramach umowy z NFZ lekarz pierwszego kontaktu może kierować na następujące badania laboratoryjne i obrazowe:

 

 

1. Badania hematologiczne:

 

1)   morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;

2)   morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

3)   retikulocyty;

4)   odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

 

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

 

1)  sód;

2)  potas;

3)  wapń zjonizowany;

4)  żelazo;

5)  żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);

6)  stężenie transferyny;

7)  stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);

8)  mocznik;

9)  kreatynina;

10)  glukoza;

11)  test obciążenia glukozą;

12)  białko całkowite;

13)  proteinogram;

14)  albumina;

15)  białko C-reaktywne (CRP);

16)  kwas moczowy;

17)  cholesterol całkowity;

18)  cholesterol-HDL;

19)  cholesterol-LDL;

20)  triglicerydy (TG);

21)  bilirubina całkowita;

22)  bilirubina bezpośrednia;

23)  fosfataza alkaliczna (ALP);

24)  aminotransferaza asparaginianowa (AST);

25)  aminotransferaza alaninowa (ALT);

26)  gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);

27)  amylaza;

28)  kinaza kreatynowa (CK);

29)  fosfataza kwaśna całkowita (ACP);

30)  czynnik reumatoidalny (RF);

31)  miano antystreptolizyn O (ASO);

32)  hormon tyreotropowy (TSH);

33)  antygen HBs-AgHBs;

34)  VDRL;

35)  FT3; 

36)  FT4;

37)  PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny).

 

3. Badania moczu:

 

1)   ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu; 

2)   ilościowe oznaczanie białka;

3)   ilościowe oznaczanie glukozy;

4)   ilościowe oznaczanie wapnia;

5)   ilościowe oznaczanie amylazy.

 

4. Badania kału:

 

1)   badanie ogólne;

2)   pasożyty;

3)   krew utajona – metodą immunochemiczną.

 

 

5. Badania układu krzepnięcia:

 

1)   wskaźnik protrombinowy (INR);

2)   czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); 

3)   fibrynogen.

 

6. Badania mikrobiologiczne:

 

1)   posiew moczu z antybiogramem;

2)   posiew wymazu z gardła z antybiogramem;

3)   posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

 

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

 

8. Diagnostyka ultrasonograficzna:

 

1)  USG tarczycy i przytarczyc; 

2)  USG ślinianek; 

3)  USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego; 

4)  brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej); 

5)  obwodowych węzłów chłonnych (USG węzłów chłonnych).

 

09. Spirometria. 

 

10. Zdjęcia radiologiczne:

 

1)   zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

2)   zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;

3)   zdjęcie czaszki;

4)   zdjęcie zatok;

5)   zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

 

12. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

 

1)   gastroskopia; 

2)   kolonoskopia;

 

 

W przypadku stwierdzenia konieczności rozszerzenia diagnostyki o badania nie znajdujące się w zakresie kompetencji lekarza POZ pacjenci są kierowani do poradni specjalistycznych (AOS) lub placówek lecznictwa szpitalnego, w których gestii znajduje się diagnostyka specjalistyczna. 

Pełny spis badań, które można wykonać w naszej placówce znajduje się TUTAJ