Rejestracja: 58-669-80-49 / 696-821-689 Pon.-Pt. 8:00-18:00

Centrum MedycznePłyta Redłowska

Galeria

pracowniakardiologiczna.jpg

pełna lista badań

Borrelia burgdorferi  (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgM 

Borrelia burgdorferi  (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgG 

17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBe antygen (HBeAg)

17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS)

17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

Albumina w surowicy

Albumina w moczu (mikroalbuminuria)

Aldosteron w surowicy

Anty-Muellerian Hormon (AMH)

Amylaza w surowicy

Amylaza w moczu

Przeciwciała przeciw jądrowe Hep 2 (anty-ANA-HEP2)

Androstendion

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs antygen (HBsAg)

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - przeciwciała (anty-HCV)

Apolipoproteina A1 (Apo-A1)

Apolipoproteina B (Apo-B)

Czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT)

Antystreptolizyny O (ASO)

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

Awidność CMV IgG

Toxoplasma gondi - przeciwciała IgG (anty-Toxo IgG) - awidność

Białko C

Białko całkowite w surowicy

Białko S

Białko w moczu

Bilirubina bezpośrednia

Bilirubina całkowita

Biocenoza pochwy

Antygen CA 125

Antygen CA 15-3

Antygen CA 19-9

Alfafetoproteina (AFP)

Antygen karcinoembrionalny (CEA)

Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgG

Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgM

Chlamydia trachomatis - antygen

Chlorki (Cl)

Cholesterol całkowity (CHOL, CH)

Cholesterol HDL

Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia (LDLD)

Kinaza fosfokreatynowa (CPK)

Kinaza fosfokreatynowa - izoenzym (CKMB)

Białko C-reaktywne (CRP)

Cynk

Cytologia

Czas trombinowy (TT)

D-dimery (DD)

Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-SO4)

Dopełniacz - składowa (C3)

Dopełniacz - składowa (C4)

Estradiol (E2)

Estriol wolny (E3)

Ferrytyna

Fibrynogen 

Fosfor nieorganiczny

Fosfor nieorganiczny w moczu

Fosfataza alkaliczna (ALP)

Fosfataza alkaliczna - izoenzym kostny

Fosfataza kwaśna (ACP)

Hormon folikulotropowy (FSH)

Trójjodotyronina wolna (fT3)

Tyroksyna wolna (fT4)

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

Hormon wzrostu (GH)

Glukoza w surowicy

Glukoza - dobowe wydalanie z moczem

Glukoza w moczu

Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh

Hemoglobina glikowana (HbA1C)

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBe przeciwciała (anty-HBe)

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs przeciwciała (anty-HBs)

Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta - (B-HCG)

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - genotypowanie

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - jakościowo

Helicobacter pylori - przeciwciała IgG

Immunoglobulina A (IgA)

Immunoglobulina G (IgG)

Immunoglobulina M (IgM)

Immunoglobulina E (IgE)

Inhibina B

Insulina

Insulina - krzywa

Kał - badanie ogólne

Kał - posiew w kierunku Salmonella/Shigella - do zaświadczenia Sanepidu

Kał - krew utajona

Kał - pasożyty

Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej

Kreatyniny klirens

Kortyzol w surowicy

Kortyzol - dobowe wydalanie z moczem

Kreatynina w moczu

Kreatynina w surowicy

Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)

Kwas foliowy

Kwas moczowy w surowicy

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Hormon luteinizujący (LH)

Lipaza trzustkowa

Lipidogram

Lit

Antykoagulant toczniowy (LA)

Magnez w surowicy

Miedź

Mocz - badanie ogólne

Mocz - posiew

Mocznik w surowicy

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

Mykoplasma hominis + Ureoplazma spp.

Mocz - test narkotykowy

Nasienie - posiew

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew cytrynianowa

Odczyn Waaler - Rosego

Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgG

Wirus Epstein-Barr (EBV) - przeciwciała IgM (anty-EBV IgM)

Wirus Epstein-Barr (EBV) - przeciwciała IgG (anty-EBV IgG)

Przeciwciała przeciw beta2 - glikoproteinie 1 IgG (anty-B2GP1-IgG)

Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD)

Przeciwciała przeciw jądrowe SS-A (anty-ANA-Ro)

Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM (anty-ACA-IgM)

Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG (anty-ACA-IgG)

Przeciwciała przeciw jądrowe SS-B (anty-ANA-La)

Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (anty-SMA)

Przeciwciała przeciw jądrowe (anty-ANA)

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBc przeciwciała IgM (anty-HBc IgM)

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBc przeciwciała (anty-HBc)

Przeciwciała typu pemphigus (anty-PAA)

Przeciwciała typu pemphigoid (anty-BMZA)

Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgG  (anty-CMV IgG)

Przeciwciała przeciw granulocytarne (anty-ANCA)

Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgM (anty-CMV IgM)

Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgA (anty-ACA-IgA)

Przeciwciała przeciw receptorom TSH (anty-TR-Ab)

Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA (anty-tTG-IgA)

Przeciwciała przeciw wyspom trzustki (anty-ICA)

Panel alergenów oddechowych - Polycheck

Panel alergenów pediatrycznych - Polycheck

Panel alergenów pokarmowych - Polycheck

Pobranie

Kał - posiew ogólny

Potas w surowicy

Potas - dobowe wydalanie z moczem

Progesteron (PRG)

Prolaktyna (PRL)

Prolaktyna - makro (PRL makro)

Proteinogram - elektroforeza białek

Antygen swoisty dla stercza - całkowity (PSA)

Antygen swoisty dla stercza - wolny (fPSA) 

Parathormon (PTH)

Czas protrombinowy (PT)

Czynnik reumatoidalny - ilościowo (RF)

Przeciwciała układu Rh (anty-Rh)

Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG

Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgM

Białko wiążące hormony płciowe (SHBG)

Sód w surowicy

Sód - dobowe wydalanie z moczem

Tyroksyna całkowita (T4)

Trójjodotyronina całkowita (T3)

Test Frieberga

Test obciążenia glukozą - 50 g. (DTTG 50)

Kał - Giardia lambia antygen

Test obciążenia glukozą - 75 g. (DTTG 75)

Test po stosunku (PCT)

Test wrogości śluzu 

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)

Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)

Toxoplasma gondi - przeciwciała IgG (anty-Toxo IgG)

Toxoplasma gondi - przeciwciała IgM (anty-Toxo IgM)

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)

Transferyna

Trójglicerydy

Hormon tyreotropowy (TSH)

Testosteron (TST)

Tyreoglobulina

Test w kierunku kiły (VDRL)

Wapń całkowity w surowicy

Wapń całkowity w moczu

Witamina B12

Wymaz z cewki moczowej

Wymaz z gardła

Wymaz z kanału szyjki macicy

Wymaz z migdałków

Wymaz z pochwy

Wymaz z rany

Wymaz z ucha

Wymaz z worka spojówkowego

Żelazo

Nasienie - badanie ogólne

Czynnik reumatoidalny

Rozmaz krwi obwodowej

Plwocina - posiew 

C-peptyd

Cytokiny TH1, TH2

Subpopulacje limfocytów (IMK)

Homocysteina (HCY)

Przeciwciała przeciw endomysium mięśni gładkich IgA i IgG (anty-EmA)

Retikulocyty (RET)

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - ilościowo

Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgA

Przeciwciała przeciw beta2 - glikoproteinie 1 IgM (anty-B2GP1-IgM)

Chlamydia trachomatis - detekcja DNA

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - jakościowo

Komputerowa analiza nasienia metodą CASA

Glukoza w osoczu

Morfologia krwi obwodowej - 18 parametrów (3 diff)

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

Wymaz ze skóry

Wycinek z gruczołu krokowego - badanie histopatologiczne

Wymaz z nosa

Płytki krwi - cytrynian

Wapń całkowity - dobowe wydalanie z moczem

Aldosteron - dobowe wydalanie z moczem

Troponina I (cTNI)

Troponina T (cTNT)

Kamienie nerkowe - skład chemiczny

Fosfor nieorganiczny - dobowe wydalanie z moczem

Żelazo - utajona zdolność wiązania (UIBC)

Wymaz z odbytu

Białko - dobowe wydalanie z moczem

Kwas moczowy w moczu

Kwas moczowy - dobowe wydalanie z moczem

Antytrombina III (ATIII)

Chromogranina A

Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh - wpis do książeczki RUM

Białko Bence-Jonesa

Żelazo - 3 punktowa krzywa wchłaniania

Etanol w moczu

Test w kierunku mononukleozy

Mleko kobiece - posiew

Wymaz z żołędzi

Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgM

Przeciwciała przeciw białku cyklicznej cytruliny (anty-CCP)

Etanol w surowicy

Płyn z torbieli jajnika - badanie histopatologiczne

Wycinek z kanału szyjki macicy - badanie histopatologiczne

Wycinek ze sklepienia pochwy - badanie histopatologiczne

Wycinek z odbytu - badanie histopatologiczne

Wycinek ze skóry - badanie histopatologiczne

Metoksykatecholaminy - dobowe wydalanie z moczem

Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG - awidność

Kalcytonina

Mocznik w moczu

Potas w moczu

Morfologia plemników

Cholesterol LDL

Borrelia burgdorferi  (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgG - Western Blot

Borrelia burgdorferi  (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgM - Western Blot

Przeciwciała przeciw granulocytarne przeciw mieloperoksylazie (anty-MPO-ANCA)

Przeciwciała przeciw granulocytarne przeciw proteinazie 3 (anty-PR3-ANCA)

Przeciwciała przeciw jądrowe przeciw natywnemu ds-DNA (anty-ANA-dsDNA)

Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG (anty-tTG-IgG)

Kał - Adenowirusy + Rotawirusy antygen

Wymaz z rany - posiew w kierunku bakterii beztlenowych

Wymaz z szyjki macicy - posiew w kierunku bakterii beztlenowych

Wymaz ze skóry - posiew w kierunku bakterii beztlenowych

Albumina - dobowe wydalanie z moczem  (mikroalbuminuria)

Kreatynina - dobowe wydalanie z moczem

Magnez  - dobowe wydalanie z moczem

Mocznik - dobowe wydalanie z moczem

Białko C - współczynnik oporności (APC-R)

Prokalcytonina

Ceruloplazmina

Yersinia - przeciwciała IgA

Yersinia - przeciwciała IgM

Yersinia - przeciwciała IgG

Testosteron wolny

Oksytocynaza

Izooksytocynaza

Pyrylinks D (dezoksypirydynolina)

Renina

Cyklosporyna

Digoksyna

Wapń zjonizowany (Ca++)

Fosfataza sterczowa

Kwas wanilinomigdałowy w moczu (VMA)

Krztusiec (Bordetella pertussis) - przeciwciała IgA

Krztusiec (Bordetella pertussis) - przeciwciała IgG

Mycoplasma Pneumoniae - przeciwciała IgG

Mycoplasma Pneumoniae - przeciwciała IgM

Test antyglobulinowy bezpośredni (BTA)

Test antyglobulinowy pośredni (PTA)

Grypa typ A (IgG)

Grypa typ A (IgM)

Grypa typ B (IgG)

Grypa typ B (IgM)

Świnka (IgM)

Świnka (IgG)

Odra (IgG)

Odra (IgM)

Przeciwciała przeciw nadnerczowe

Esteraza cholinowa surowicy (Pseudocholinesteraza) 

Leptyna

Seromukoid w surowicy

Herpes 1/2 (IgG)

Herpes 1/2 (IgM)

Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) - przeciwciała całkowite (anty-HAV total) 

Pneumocystis Jiroveci / Pneumocistis Carini - przeciwciała

Varicella Zoster (IgG)

Varicella Zoster (IgM)

Paragrypa Typ 3 - przeciwciała IgG

Coxackie - przeciwciała

Bąblowica - przeciwciała

Koproporfiryny w moczu

Ołów w surowicy

Ołów w moczu porannym

Rtęć w moczu porannym

Osteokalcyna

Insulinopodobny czynnik wzrostu / Somatomedyna C (IGF-1)

Toksokaroza (Toxocara canis) - przeciwciała IgG

Bruceloza

Listerioza

Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) - przeciwciała IgM (anty-HAV IgM)

Gliadyna - przeciwciała (AGA)

Kał - Helicobacter pylori antygen

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs test potwierdzenia

Czynnik krzepnięcia VIII

Antygen HLA-B27

Nasienie - badanie rozszerzone (SOME i HOS)

Nasienie - morfologia ruchomych plemników pod dużym powiększeniem (MSOME)

Nasienie - test hypoosmotyczny (HOS)

IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych

IgE sp. TP9 - mieszanka drzew

IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów

IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni

IgE sp. FP2 - mieszanka ryby,skorupiaki, owoce morza

IgE sp. EP7 - mieszanka pierza

IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków

IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych

IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)

IgE sp. D1 - Dematophagoides pteronyssinus

IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae

IgE sp. D70 - Acarus siro

IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor

IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae

IgE sp. E7 - odchody gołębia

IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)

IgE sp. I6 - karaluch-prusak

IgE sp. E1 - sierść kota

IgE sp. E2 - sierść psa

IgE sp. E3 - sierść konia

IgE sp. E201 - pióra kanarka

IgE sp. E70 - perze (pióra gęsi)

IgE sp. E78 - pióra papużki falistej

IgE sp. E86 - pióra kaczki

IgE sp. E84 - naskórek chomika

IgE sp. E82 - naskórek królika

IgE sp. E81 - naskórek owcy

IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej

IgE sp. G3 - kupkówka pospolita

IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa

IgE sp. G6 - tymotka łąkowa

IgE sp. G12 - żytko (pyłki)

IgE sp. T3 - brzoza

IgE sp. T4 - leszczyna

IgE sp. T2 - olcha

IgE sp. T14 - topola

IgE sp. T12 - wierzba

IgE sp. W9 - babka lancetowata

IgE sp. W6 - bylica pospolita

IgE sp. W10 - komosa biała

IgE sp. M6 - Alternaria tenuis

IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus

IgE sp. M5 - Candida albicans

IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum

IgE sp. M4 - Mucom racemosus

IgE sp. M1 - penicillium notatum

IgE sp. F1 - białko jajka

IgE sp. F245 - jajko całe

IgE sp. F75 - żółtko jajka

IgE sp. G76 -alfa laktoalbumina

IgE sp. F77 - beta laktoglobulina

IgE sp. F78 - kazeina

IgE sp. F2 - mleko krowie

IgE sp. F81 - ser cheddar

IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)

IgE sp. F11 - gryka

IgE sp. F6 - jęczmień

IgE sp. F8 - kukurydza

IgE sp. F7 - owies

IgE sp. F4 - pszenica

IgE sp. F9 - ryż

IgE sp. F14 - soja

IgE sp. F5 - żyto

IgE sp. F88 - baranina

IgE sp. F284 - indyk

IgE sp. F83 - kurczak

IgE sp. F26 - wieprzowina

IgE sp. F27 - wołowina

IgE sp. F3 - dorsz

IgE sp. F40 - tuńczyk

IgE sp. F15 - fasola

IgE sp. F12 - groch

IgE sp. F31 - marchew

IgE sp. F244 - ogórek

IgE sp. F86 - pietruszka

IgE sp. F25 - pomidor

IgE sp. F85 - seler

IgE sp. F35 - ziemniak

IgE sp. F48 - cebula

IgE sp. F92 - banan

IgE sp. F94 - gruszka

IgE sp. F49 - jabłko

IgE sp. F84 - kiwi

IgE sp. F33 - pomarańcza

IgE sp. F44 - truskawka

IgE sp. F105 - czekolada

IgE sp. F93 - kakao

IgE sp. F221 - kawa

IgE sp. F403 - drożdże browarnicze

IgE sp. F89 - musztarda

IgE sp. F277 - koperek

IgE sp. F280 - pieprz czarny

IgE sp. F17 - orzech leszczyny

IgE sp. F256 - orzech włoski

IgE sp. F13 - orzech ziemny

IgE sp. I3 - jad osy

IgE sp. I1 - jad pszczoły

IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego

IgE sp. I71 - jad komara

IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)

IgE sp. O1 - bawełna

IgE sp. K20 - wełna

IgE sp. K82 - latex

IgE sp. C204 - amoxycylina

IgE sp. P1 - glista ludzka

Zeskrobiny naskórka stóp - preparat bezpośredni

Zeskrobiny naskórka rąk - preparat bezpośredni

Zeskrobiny paznokci rąk - preparat bezpośredni

Zeskrobiny paznokci stóp - preparat bezpośredni

Zeskrobiny skóra gładka - preparat bezpośredni

Zeskrobiny ze skóry owłosionej - preparat bezpośredni

Posiew z wału paznokciowego - badanie mykologiczne

Posiew ze zmienionych włosów - badanie mykologiczne

Posiew łusek skórnych - badanie mykologiczne

Badanie w kierunku nużeńca

Wymaz z pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowca typu B-GBS (Streptococcus agalactiac)

Wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa paciorkowca typu B-GBS (Streptococcus agalactiac)

Wymaz z jamy ustnej w kierunku grzybów

Kał - posiew w kierunku grzybów

Nasienie - posiew w kierunku bakterii beztlenowych

Ropa - posiew w kierunku grzybów

Wymaz z języka - posieww kierunku grzybów

Wymaz z języka

Wymaz z cewki moczowej - posiew w kierunku bakterii beztlenowych

Wymaz z pochwy - posiew w kierunku bakterii beztlenowych

Wymaz z pochwy - posiew w kierunku grzybów

Wymaz z kanału szyjki macicy - posiew w kierunku grzybów

Wymaz z żołędzi - posiew w kierunku bakterii beztlenowych

Wymaz ze skóry - posiew w kierunku grzybów

Wymaz z rany - posiew w kierunku grzybów

Płyn stawowy - posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych

Płyny z jamy ciała - posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych

Ropa - posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych

Nasienie - Mycoplazma/Ureaplazma

Przygotowanie pożywki do transportu materiału na badanie kariotypu z tkanek poronionego płodu

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - test DNA przed szczepieniem Silgard

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - test DNA przed szczepieniem Cervarix

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - test DNA - wykrywanie 37 typów wirusa, bez genotypowania (HPV-37)

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - test DNA - wykrywanie 37 typów wirusa, genotypowanie 19 typów wirusa (HPV-37+19)

Wirus cytomegalii (CMV) - detekcja DNA - osocze

Wirus cytomegalii (CMV) - detekcja DNA - płyn owodniowy

Przeciwciała przeciwplemnikowe MARTest

Kwas walproinowy

Toxoplasma gondii - detekcja DNA - krew

Toxoplasma gondii - detekcja DNA - płyn owodniowy

Wirus różyczki (Rubella) - detekcja RNA

Neisseria gonorrhoeae - detekcja DNA

Mycoplasma genitalium - detekcja DNA

Ureaplsma urealyticum/Ureaplasma parvum - detekcja DNA

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - test mRNA - genotypowanie 5 typów wirusa

Przeciwciała przeciwplemnikowe (ASA)  w surowicy

Chlamydia trachomatis - detekcja DNA - nasienie

Treponema pallidum - detekcja DNA - nasienie

Neisseria gonorrhoeae - detekcja DNA - nasienie

Badnie w kierunku Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka)

Trichomonas vaginalis - detekcja DNA

Treponema pallidum - detekcja DNA

Mycoplasma hominis - detekcja DNA

Witamina D (25-hydroksywitamina D)

Czas reptylazowy (batroksobinowy)

Plazminogen

Czynnik krzepnięcia II

Czynnik krzepnięcia V

Czynnik krzepnięcia VII

Czynnik krzepnięcia IX

Czynnik krzepnięcia X

Czynnik krzepnięcia XI

Czynnik krzepnięcia XII

Czynnik von Willebranda

Płyn stawowy - badanie ogólne

Inseminacja (IUI) - preparatyka nasienia

Amoniak w osoczu

Osmolalność surowicy

Alfa-1 - antytrypsyna

Sód w moczu

Chlorki w moczu

Chlorki - dobowe wydalanie z moczem

Magnez w moczu

Wskaźnik  wapń/kreatynina w porcji moczu

Osmolalność moczu

Kwas delta - aminolewulinowy w moczu (ALA)

Beta - 2 - mikroglobulina

Alfa - fetoproteina w płynie owodniowym

Gastryna

Przeciwciała przeciw błonom podstawnym kłębuszków nerkowych (GMB-Ab)

Przeciwciała przeciw insulinowe (IAA)

Przeciwciała przeciw mięśniom szkieletowym (ASMA)

Przeciwciała przeciw mikrosomalne wątrobowo - nerkowe (LKM-1)

Przeciwciała przeciw mitochondrialne (AMA)

Przeciwciała przeciw mózgowe (ABA)

Przeciwciała przeciw receptorom łożyska (APA)

Przeciwciała przeciw mięśniowi serca (CA)

Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea (IF)

Krążące kompleksy immunologiczne C1q

Przeciwciała przeciwjądrowe przeciw Scl-70 (Scl-70-Ab)

Przeciwciała przeciw ATP-azie komórek okładzinowych żołądka

Przeciwciała przeciwko receptorom acetylocholiny (AchR-Ab)

Odczyn FTA - badanie jakościowe

Odczyn FTA - badanie ilościowe

Odczyn TPHA

Karbamazepina

Profil jelitowy - przeciwciała przeciwko ASCA

Metanefryna - dobowe wydalanie

Kał - Clostridium difficile (toksyna AiB)

Fenotyp układu Rh

Krztusiec (Bordetella pertussis) - przeciwciała IGM

Izolacja materiału genetycznego (DNA)