Rejestracja: 58-669-80-49 / 696-821-689 Pon.-Pt. 8:00-18:00

Centrum MedycznePłyta Redłowska

Galeria

gabinet ginekologiczny2.jpg

Pielęgniarki

Wykaz świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę środowiskową/rodzinną

 

 UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JEDYNY AKTUALNY NUMER TELEFONU TO 58 669-80-49

  • Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką: zdrowych i chorych wg zaleceń lekarza POZ.

 

  • Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia. Wyboru lub zmiany położnej można dokonać do 3 razy w roku, w nowym miejscu udzielania świadczeń.
    Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych, w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjentki, wizytę patronażową oraz profilaktyczną.

 

PRZYSZŁE MAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DARMOWA EDUKACJA PRZEDPORODOWA

NIE MUSISZ ZMIENIAĆ LEKARZA GINEKOLOGA

SZCZEGÓŁY TEL 729-966-445 położna