Dbamy o naszych pacjentów!

Gabinet EKG

Pracownia EKG wyposażona jest w najnowszą aparaturę medyczną, posiadającą certyfikaty ISO do wykonywania badań diagnostycznych. Pracownia świadczy usługi także ramach kontraktu z NFZ na podstawie skierowania oraz odpłatnie dla osób ze skierowaniami nierefundowanymi przez NFZ. EKG (elektrokardiografia) jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, której celem jest rozpoznanie przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu. Badanie to polega na rejestracji zmian potencjałów elektrycznych, powstających na powierzchni ciała pod wpływem prądu elektrycznego, wytwarzanego i rozprzestrzeniającego się w sercu. Elektrokardiograf odbiera potencjały ze skóry dzięki specjalnym elektrodom umieszczanym w odpowiednich miejscach ciała. Potencjały te są wzmacniane i zapisywane przez aparat na papierze w postaci tzw. krzywej EKG.