Dbamy o naszych pacjentów!

POZ - deklaracja wyboru lekarza pierwszego kontaktu:

Poniższy formularz deklaracji należy wydrukować, a następnie wypełnić i dostarczyć do Centrum Medycznego „Płyta Redłowska” s. c. przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 5 w Gdyni.

Powyższa deklaracja dotyczy wyboru:
– lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
– pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
– położnej podstawowej opieki zdrowotnej