Dbamy o naszych pacjentów!

POZ - podstawowa opieka zdrowotna

W poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oferujemy usługi z zakresu medycyny rodzinnej w pełnym zakresie objętym umową z NFZ

W realizacji powyższych świadczeń dysponujemy szerokimi możliwościami diagnostyki własnej  obejmującymi badania laboratoryjne, testy i badania obrazowe w tym w zakresie RTG i USG.